Odbyła się XII Konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" nt. Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej

Około 150 przedstawicieli oświaty, służby zdrowia oraz jednostek samorządów lokalnych wzięło udział w XII konferencji z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży - Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej”.
Konferencja odbyła się w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Honorowy patronat nad tym ważnym wydarzeniem objęli: Marek Michalak - rzecznik praw dziecka, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego oraz Monika Kończyk - pomorski kurator oświaty.

Prowadzone analizy dotyczące zdrowia oraz jego ochrony wśród dzieci i młodzieży wskazują na wiele schorzeń, z jakim oni i ich rodzice borykają się na co dzień. Te ważne problemy były właśnie tematem konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Starostwo Powiatowe i Akademię Pomorską.
Większość wystąpień przygotowali naukowcy z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej. Dr Danuta Apanel mówiła o pracy z dzieckiem przewlekle chorym w warunkach szkolnych, dr Sebastian Zdończyk - o psychospołecznych aspektach choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży, dr Anna Koprowicz – o psychologicznych problemach rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Dr Maria Aleksandrovic przedstawiła system wsparcia rodzin z dziećmi przewlekle chorymi, lek med. Jarosław Kaczmarek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku omówił zaburzenia konwersyjne u dzieci i młodzieży, a lek. med. Leszek Dębicki, pediatra, alergolog – choroby alergiczne w kontekście edukacji dzieci.
Podczas paneli dyskutowano o współpracy z rodzicami uczniów przewlekle chorych jako warunku koniecznym i jednym z głównych obszarów pracy szkoły, a także o pracy z uczniami z zaburzeniami zachowania jako wyzwaniu dla współczesnej szkoły. Obrady konferencji były otwarte i mogli w niej wziąć wszyscy zainteresowani.

Materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie internetowej: www.powiat.slupsk.pl w zakładce „Dla mieszkańców - ZDROWIE”.
Zapraszamy zainteresowanych do lektury.

 
Odbyła się XII Konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" nt. Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej