Zajęcia przy współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 19

Zajęcia mgr Joanny Król-Mazurkiewicz realizowane były przy współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 19.
Studenci Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej obserwowali zajęcia w różnych grupach wiekowych poznając metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym: liczenie i ruch, doświadczenia mali badacze, rytmy, pedagogika zabawy, zabawy w czytanie, język angielski.
Dyrektor placówki, mgr Mirosława Mazurkiewicz, przeprowadziła mini wykład dotyczący między innymi takich zagadnień jak: wykorzystanie programów nauczania w przedszkolu, diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Studenci mogli się zapoznać również z obszernym zbiorem programów autorskich stworzonych przez nauczycieli przedszkola.

foto: mgr Joanna Król-Mazurkiewicz

 

Zajęcia przy współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 19