Plan posiedzeń Rady Instytutu

Plan posiedzeń Rady Instytutu

Plan posiedzeń Rady Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej w roku akademickim 2016/2017

Data posiedzenia

Porządek posiedzenia

19   września 2016 r.

 

19 października 2016 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu w dniu   19.09.2016 r.
 2. Sprawy kadrowe
 3. Sprawy różne i wolne wnioski

23   listopada 2016 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu w dniu 19   października 2016 r.
 2. Komunikaty i informacje
 3. Sprawy różne i wolne wnioski

07 grudnia 2016 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu w dniu 18 listopada   2016 r.
 2. Komunikaty i informacje
 3. Sprawy różne i wolne wnioski

18 stycznia 2017 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu w dniu 07 grudnia   2016
 2. Sprawozdanie Dyrektora z działalności Instytutu Pedagogiki i   Pracy Socjalnej
 3. Komunikaty i informacje
 4. Sprawy różne i wolne wnioski

22 marca 2017 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu w dniu 18 stycznia   2017 r.
 2. Propozycje zmian do uchwały rekrutacyjnej w roku akademickim   2017/2018 na kierunkach prowadzonych W IPiPS
 3. Komunikaty i informacje
 4. Sprawy różne i wolne wnioski

12   kwietnia 2017 r.

 1. Przyjęcie protokołu Rady Instytutu w dniu 22 marca 2017 r.
 2. Propozycje uruchomienia kierunków i specjalności IPiPS do uchwały rekrutacyjnej w roku   akademickim 2018/2019
 3. Komunikaty i informacje
 4. Sprawy różne i wolne wnioski

17   maja 2017 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu w dniu 12 kwietnia   2017 r.
 2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych II SPS i I SDS
 3. Komunikaty i informacje
 4. Sprawy różne i wolne wnioski

14 czerwca 2017 r.

 1. Przyjęcie protokołu Rady Instytutu w dniu 17 maja 2017 r.
 2. Komunikaty i informacje
 3. Sprawy różne i wolne wnioski

          

W razie konieczności powołania dodatkowego posiedzenia Rady Instytutu, zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym pismem.

                                                                                                      

                                                                                                                                                   

Instytut / Rada Instytutu / Plan posiedzeń Rady Instytutu