Praktyki studenckie

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE W ROKU AKAD. 2016/2017 (specjalizacje nienauczycielskie)  

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE W ROKU AKAD. 2016/2017 (specjalizacje nauczycielskie)  


Realizacja praktyk w toku akademickim 2016/17 na SPS kierunku Praca socjalna  


Definicja praktyk pedagogicznych  


Decyzja o uznaniu praktyk pedagogicznych realizowanych przez studentów kierunku PEDAGOGIKA w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku 


ABC praktyki studenta
Praktyki - informacje ogólne
Wzór dzienniczka praktyk

PRACA SOCJALNA
 Regulamin praktyk - ogolny
 Regulamin praktyk szczegolowy
 Oswiadczenie studenta zalacznik A
 Miejsce odbywania praktyk przez studentow - zalacznik B
 Ocena przydatnosci_do zawodu - zalacznik C
 Ocena efektow ksztalcenia - zalacznik_D
 Sylabus - praktyka ciagla zawodowa
 Zakres obowiazkow opiekuna praktyk
 Ocena praktyk przez studenta

Specjalizacje nauczycielskie
SDS
Praktyki_pedagogiczne_specjalnosciowe-specjalizacje_nauczycielskie
 SDS Praktyka pedagogiczna specjalnościowa - regulamin ogólny
 SDS PWiP regulamin szczegółowy
 SDS PWiTP regulamin szczegółowy
 Załączniki do praktyk SDS II PWiTP
  Wzór protokołu hospitacji
  Załącznik dla Opiekuna nr 1
  Załącznik dla Opiekuna nr 2b
  Załącznik dla Opiekuna nr 3
  Załącznik dla Opiekuna nr 4
  Załącznik dla Studenta nr 1
  Załącznik dla Studenta nr 2
  Załącznik dla studenta nr 3
Załączniki do praktyk SDS PWiP
  Ocena przydatności do zawodu - kl. I-III
  Ocena przydatności do zawodu - przedszkole
  Wzór protokołu hospitacji  
  Załącznik dla Opiekuna nr 1
  Załącznik dla Opiekuna nr 2a
  Załącznik dla Opiekuna nr 2b
  Załącznik dla Opiekuna nr 3
  Załącznik dla Opiekuna nr 4
  Załącznik dla Studenta nr 1
  Załącznik dla Studenta nr 2
  Załącznik dla studenta nr 3

SPS
SPS Praktyka pedagogiczna specjalnościowa - regulamin ogólny
III SPS PWiP regulamin praktyk szczegółowy
SPS EEzJA regulamin praktyk szczegółowy
 Załączniki do praktyk III SPS PWiP
  Ocena przydatności do zawodu - kl. I-III
  Wzór protokołu hospitacji
  Załącznik dla Opiekuna nr 1
  Załącznik dla Opiekuna nr 2
  Załącznik dla Opiekuna nr 3
  Załącznik dla Opiekuna nr 4
  Załącznik dla Studenta nr 1
  Załącznik dla Studenta nr 2
  Załącznik dla studenta nr 3
Załączniki do praktyk SPS Edukacja elem. z językiem angielskim
  Ocena przydatności do zawodu - język angielski
  Ocena przydatności do zawodu - kl. I-III
  Ocena przydatności do zawodu - przedszkole
  Wzór protokołu hospitacji  
  Załącznik dla Opiekuna nr 1
  Załącznik dla Opiekuna nr 2a
  Załącznik dla Opiekuna nr 2b
  Załącznik dla Opiekuna nr 2c
  Załącznik dla Opiekuna nr 3
  Załącznik dla Opiekuna nr 4
  Załącznik dla Studenta nr 1
  Załącznik dla Studenta nr 2
  Załącznik dla studenta nr 3
Podwójny dyplom
Praktyki - informacje ogólne
  Praktyka pedagogiczna asystencka
   Praktyka ped.  asystencka - założenia ogólne
   Praktyka ped. asystencka - reg. szczegółowy
   Załączniki
    Oswiadczenie_Zal_A
    Wykaz_studentow_Zal_B
    Ocena_przydatnosci-_Zal_C
    Sprawozdanie_zrealizowanych_efektow_Zal_D
    Sprawozdanie_zbiorcze_Zal_E
    Sprawozdanie_opiekuna_praktyk_z_ramienia_Uczelni_Zal_F
    Ocena_praktyk_przez_studenta-Zalacznik_dla_Studenta_nr_2
 Praktyki pedagogiczne specjalnościowe
  SPS PW Praktyka ped.- założenia ogólne
  SPS PW Praktyka ped. specjalnościowa - reg. szczegółowy
  Załączniki
   Ocena przydatności do zawodu - kl. I-III
   Ocena przydatności do zawodu - przedszkole
   Wzór protokołu hospitacji  
   Załącznik dla Opiekuna nr 1
   Załącznik dla Opiekuna nr 2a
   Załącznik dla Opiekuna nr 2b
   Załącznik dla Opiekuna nr 3
   Załącznik dla Opiekuna nr 4
   Załącznik dla Studenta nr 1
   Załącznik dla Studenta nr 2
   Załącznik dla studenta nr 3


Specjalizacje nienauczycielskie
SDS
Edukacja dla bezpieczeństwa
 Regulamin ogolny
 Regulamin szczegolowy - Edukacja dla bezpieczenstwa
 Załączniki
  Oswiadczenie Zal_A
  Wykaz studentow Zal_B
  Ocena przydatnosci Zal_C
  Sprawozdanie zrealizowanych efektow Zal_D
  Sprawozdanie zbiorcze Zal_E
  Sprawozdanie opiekuna praktyk z ramienia Uczelni Zal_F
  Ocena praktyk przez studenta - Zalacznik dla Studenta nr_2
Edukacja Inkluzyjna
 Regulamin ogolny
 Regulamin szczegolowy
 Załączniki
  Oswiadczenie Zal_A
  Wykaz studentow Zal_B
  Ocena przydatnosci Zal_C
  Sprawozdanie zrealizowanych efektow Zal_D
  Sprawozdanie zbiorcze Zal_E
  Sprawozdanie opiekuna praktyk z ramienia Uczelni Zal_F
  Ocena praktyk przez studenta - Zalacznik dla Studenta nr_2
Pedagogikaa
 Regulamin ogolny
 Regulamin szczegolowy
 Załączniki
  Oswiadczenie Zal_A
  Wykaz studentow Zal_B
  Ocena przydatnosci Zal_C
  Sprawozdanie zrealizowanych efektow Zal_D
  Sprawozdanie zbiorcze Zal_E
  Sprawozdanie opiekuna praktyk z ramienia Uczelni Zal_F
  Ocena praktyk przez studenta - Zalacznik dla Studenta nr_2

SPS
Praktyka pedagogiczna asystencka
 Regulamin ogolny
 Regulamin szczegolowy
 Załączniki
  Oswiadczenie Zal_A
  Wykaz studentow Zal_B
  Ocena przydatnosci Zal_C
  Sprawozdanie zrealizowanych efektow Zal_D
  Sprawozdanie zbiorcze Zal_E
  Sprawozdanie opiekuna praktyk z ramienia Uczelni Zal_F
  Ocena praktyk przez studenta - Zalacznik dla Studenta nr_2
Praktyka pedagogiczna specjalnościowa
 Regulamin ogolny
 Regulamin szczegolowy
 Załączniki
  Oswiadczenie Zal_A
  Wykaz studentow Zal_B
  Ocena przydatnosci Zal_C
  Sprawozdanie zrealizowanych efektow Zal_D
  Sprawozdanie zbiorcze Zal_E
  Sprawozdanie opiekuna praktyk z ramienia Uczelni Zal_F
  Ocena praktyk przez studenta - Zalacznik dla Studenta nr_2

 

Studenci / Praktyki studenckie