Terminy Terminy konsultacji w okresie letniej sesji egzaminacyjnej 2016-17

Egzamin dyplomowy w ramach podwójnego dyplomu

W dniu 12.06. br. odbył się egzamin dyplomowy studentów III SPS Pedagogika wczesnoszkolna, którzy w latach 2014 - 17 realizowali u nas program studiów w ramach podwójnego dyplomu.
To pierwsi dyplomanci studiów kształcący się u nas w ramach podwójnego dyplomu wypromowani przez Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej.

Absolwentom w/w specjalności gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ogłoszenie o naborze pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej ogłosił konkurs na stanowisko Pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.

Szczegóły konkursu na stanowisko pracownika socjalnego

Ukazała się publikacja pod red. naukową dra Pawła Kozłowskiego i dra Łukasza Wirkusa "Przemoc w rodzinie"

Wirkus 2017-przemoc-w-rodzinie smallW książce, którą oddajemy do rąk Czytelników, zebraliśmy teksty traktujące w sposób interdyscyplinarny o zjawisku przemocy. Naszym celem jest zaprezentowanie wielu płaszczyzn: prawnych, społecznych, psychologicznych, pedagogicznych i kulturowych, tego problemu. […] Dlatego adresujemy ją do stosunkowo szerokiego grona, czyli osób zajmujących się zjawiskiem przemocy zarówno teoretycznie, empirycznie, jak i praktycznie.

Publikacja dostępna jest tutaj.

Konferencja Naukowo - Metodyczna "Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej".

13 Konferencja Naukowo - Metodyczna Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej, 31.05.2017Akademia Pomorska w Słupsku- Biuro ds. Kształcenia i Studentów, Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Unicef w Słupsku oraz Urzędem Miasta Słupska zapraszają na KONFERENCJĘ NAUKOWO - METODYCZNĄ RÓŻNIE SPRAWNI W PRZESTRZENI SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ.

Konferencja odbędzie się 31 maja 2017r. w godz. 10.00 – 17.00 w Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z propozycjami wystąpień prosimy nadsyłać do 10 maja 2017r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konferencja naukowa "Szkolnictwo Zawodowe w Świetle Reformy Edukacji"

12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa SZKOLNICTWO ZAWODOWE W ŚWIETLE REFORMY EDUKACJI, 07.06Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na Konferencję Naukową SZKOLNICTWO ZAWODOWE W ŚWIETLE REFORMY EDUKACJI pod honorowym patronatem:

  • Jego Magnificencji Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dra hab. prof. AP Zbigniewa Osadowskiego
  • Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. zw. dra hab. Mirosława Patalona

która odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej, ul Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

Czytaj więcej...

Harmonogram wyboru specjalności

Zgodnie z procedurą wyboru specjalności na SPS, pedagogika w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku, wyznacza się terminy spotkań informacyjnych dla studentów I SPS na kierunku PEDAGOGIKA, podczas których studenci otrzymają DEKLARACJE WYBORU SPECJALNOŚCI:

st. stacjonarne 27 kwietnia, godz.15.30, s. 317

st. niestacjonarne 30 kwietnia, godz.11.20, s.317

Student wybiera dwie specjalności, przy czym pierwszy wybór jest zawsze wyborem podstawowym, a drugi alternatywnym.
Deklaracje wypełniane są osobiście.

W terminie do 29 maja starosta roku składa wypełnione deklaracje do sekretariatu IPiPS.

Informacja o uruchomionych specjalnościach wraz z proponowanym podziałem na grupy podawana jest do wiadomości studentów w formie ogłoszenia.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych.

Czytaj więcej...

Zajęcia przy współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 19

Zajęcia mgr Joanny Król-Mazurkiewicz realizowane były przy współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 19.
Studenci Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej obserwowali zajęcia w różnych grupach wiekowych poznając metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym: liczenie i ruch, doświadczenia mali badacze, rytmy, pedagogika zabawy, zabawy w czytanie, język angielski.
Dyrektor placówki, mgr Mirosława Mazurkiewicz, przeprowadziła mini wykład dotyczący między innymi takich zagadnień jak: wykorzystanie programów nauczania w przedszkolu, diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Studenci mogli się zapoznać również z obszernym zbiorem programów autorskich stworzonych przez nauczycieli przedszkola.

Czytaj więcej...

Studencji gościnnie w Przedszkolu Miejskim nr 23 „Promyczek”

Studenci Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej gościli, w ramach zajęć z Pedaogiki przedszkolnej, w Przedszkolu Miejskim nr 23 „Promyczek”.
Dzięki uprzejmości wychowawcy grupy, p. Agnieszki Sieńko, studenci pedagogiki mieli możliwość między innymi: zapoznać się z dokumentacją przedszkola, planem dnia placówki, formami pracy z dziećmi oraz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracownika Zakładu Edukacji Wczesnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, mgr Joannę Król-Mazurkiewicz, z podstaw mechaniki z wykorzystaniem edukacyjnych zestawów Lego.

Czytaj więcej...

Odbyła się XII Konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" nt. Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej

Około 150 przedstawicieli oświaty, służby zdrowia oraz jednostek samorządów lokalnych wzięło udział w XII konferencji z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży - Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej”.
Konferencja odbyła się w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Honorowy patronat nad tym ważnym wydarzeniem objęli: Marek Michalak - rzecznik praw dziecka, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego oraz Monika Kończyk - pomorski kurator oświaty.

Czytaj więcej...

Wystawa malarstwa "Inspiracja wiosną"

Zapraszamy na wystawę malarstwa "Inspiracja wiosną", która odbywa się w dniach 24.03. - 24.04. w Bibliotece Publicznej w Słupsku.

Czytaj więcej...

VIII posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji

W poniedziałek (13 marca 2017) odbyło się w ratuszu VIII posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji.
Spotkanie otworzyła Pani Jolanta Maciąg, przewodnicząca Słupskiej Rady Edukacji. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Anna Sadlak, dyrektorka Wydziału Edukacji, przedstawiciele instytucji oświaty, przedsiębiorców oraz eksperci w dziedzinie edukacji – powołani przez Prezydenta Miasta Słupska.

Czytaj więcej...

Zjazd delagatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Szanowni Państwo - Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego!
Zbliżający się zjazd delegatów PTP i kolejna tura wyborów do władz Towarzystwa jest okazją do podjęcia próby reaktywowania działalności Oddziału PTP w naszej uczelni. Ostatnie lata okazały się trudne dla całego Towarzystwa, co również niestety (z wielu powodów) dotknęło nasze środowisko. Usilne starania utrzymania naszej obecności na mapie oddziałów terenowych Towarzystwa pozwalają nam ciągle na partycypowanie w jego pracach, ale dzisiaj stajemy przed pilną koniecznością potwierdzenia naszej gotowości reaktywowania prac Towarzystwa i powrotu do dobrych tradycji działań na rzecz upowszechniania wiedzy pedagogicznej i rozwoju nauk pedagogicznych, integrowania środowiska akademickiego, nawiązywania współpracy z praktykami, podtrzymywania kontaktów z innymi ośrodkami akademickimi, albo niestety - zamknięcia naszego oddziału. To od nas zależy jakie rozwiązanie przyjmiemy, bardzo liczę jednak na pozytywny odzew. Ostateczną liczbę członków poszczególnych oddziałów Towarzystwa Zarząd Główny ustala na podstawie listy opłaconych skladek, a to z kolei daje prawo wyboru delegatów na Walny Zjazd Wyborczy w maju br.W związku z tym zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów o rozważenie zasygnalizowanych kwestii i potwierdzenie swojej decyzji. Nie ulega wątpliwości, że w naszym interesie jest podtrzymanie i rozwijanie działalności Towarzystwa, ale do tego potrzebna jest mobilizacja całego środowiska. Kwietniowe wybory pozwolą na wyłonienie nowego składu Zarządu naszego Oddziału, który przejmie inicjatywę w zakresie organizacji pracy Towarzystwa i wyznaczy nowe perspektywy rozwoju. Tak więc wpłata składki będzie traktowana jako potwierdzenie przynależności do PTP i udział w zebraniu wyborczym (termin ogłosimy w kwietniu), a w dalszej kolejności - aktywne uczestnictwo w inicjowanych pracach.
W imieniu Zarządu Oddziału PTP przy AP w Słupsku
Ewa Murawska

Czytaj więcej...

Nowy numer "Czasopisma Pedagogicznego"

Informujemy , że pojawił się nowy numer "Czasopisma Pedagogicznego"
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
http://czasopismopedagogiczne.edu.pl/index.php/cp/issue/view/19

Zaproszenie na XII Konferencję z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży"

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Starostwo Powiatowe w Słupsku i Akademia Pomorska w Słupsku zapraszają na XII Konferencję z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" pt. "Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej"
Termin: 22 marca 2017 r. , godz. 9.00-14.00
Miejsce: AP, ul Bohaterów Westerplatte 64, sala 414

Szczegóły oraz program konferencji