Skład Rady Instytutu

Skład Rady Instytutu

Skład Rady Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej 2016-2017

 • dr Grzegorz Piekarski – p.o. Dyrektora IPiPS
 • dr J. Ratkowska - Pasikowska – Zastępca Dyrektora IPiPS
 • prof. zw. dr hab. Ewa Bilińska – Suchanek
 • prof. zw. dr hab. Lech Witkowski
 • prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon
 • dr hab. prof. nadzw. Agnieszka-Zalewska-Meler
 • dr hab. prof. nadzw. Lucyna Preuss – Kuchta
 • dr hab. prof. nadzw. Wanda Kamińska
 • dr hab. prof. nadzw. Wanda Woronowicz
 • dr hab. prof. nadzw. Roman Tomaszewski
 • dr hab. prof. nadzw. Ryszard Kozłowski
 • dr Maria Aleksandrovich
 • dr Marta A. Sałapata
Instytut / Rada Instytutu / Skład Rady Instytutu